Inbjudan till alla förskollärare: Sök Ulla-Britta Bruuns stipendium

Har du samlat på dig egna erfarenheter eller idéer du vill dela med dig av? Bra, då ska du söka pengar ur Ulla-Britta Bruuns Minnesfond. Fondens avkastning ska göra det möjligt för förskollärare – eller andra som gör särskilda insatser inom förskoleområdet – att dokumentera sina erfarenheter och därigenom sprida sin kunskap.

Ulla-Britta Bruun menade att förskollärare har så mycket kunskap och erfarenhet som aldrig förmedlas vidare.

Stipendiet kommer att delas ut på Förskolans rikskonferens, som arrangeras i Stockholm. Tidningen Förskolan och Lärarförbundet bjuder på resa och hotell i samband med utdelningen.
Till ansökan ska bifogas en dokument med en utförlig projektbeskrivning, med syfte, innehåll, metod, dokumentation och målgrupp av projektet. Glöm inte ange referenser och hur mycket pengar du/ni ansöker om. Lärarförlaget har optionsrätt vid publicering av eventuell bok eller skrift.

Du kan inte söka stipendiet för egen fortbildning eller resor.

Ansökan måste vara oss tillhanda 1 februari.

Kontaktperson

Information om projektet

Bifoga dokument

Lägg till fler dokument

Ulla-Britta Bruun

Fonden inrättades för att hedra Ulla-Britta Bruun (1924-1985), som bland annat var landets första pedagogkonsult. Ulla-Britta Bruun var redaktör för Förskolan i början på 60-talet, och fram till sin bortgång var hon recensionredaktör för tidningen. Hon efterlämnade böcker, föreläsningsmanus, anteckningar och manus som för sin tid var banbrytande. Tidningen Förskolan och Lärarförbundet är ansvariga för administrationen av fonden.

Tidigare stipendiater

2018
Anna Bergström för sitt arbete med barns utforskande av det offentliga rummet.
2017
Elisabeth Wiersma Larsson för sitt arbete med barnens egna teman.
2016
Lise-Lott Fjell och Erica Strand för sitt arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan.
2015
Johanna Appelquist och Helena Marken för sitt arbete med de yngsta barnen.
2014
Annika Andréasson och Birgit Allard för arbetet med sexåringars lustfyllda lärande i förskoleklassen.
2013
Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög för sitt arbete kring ledarskap och kollegialt lärande i förskolan
2012
Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund för sitt temainriktade arbete med sagan som utgångspunkt
2011
Anna Kärre för sitt arbete med att lyfta fram och utveckla matematiken i förskolan (30 000 kr)
2010
Anna Elias för sitt språkutvecklande arbete i förskoleklass (30 000 kr)
2009
Anette Barr och Annica Nettrup och Anna Rosdahl för arbetet att med naturen som utgångspunkt nå målen i läroplanen.
2008
Barbro Wilhelmsson och Cecilia Sandback och Monica Nylund om att använda aktionsforskning som metod (30 000 kr).
2007
Karin Persson Gode en bok om att arbeta med naturvetenskap i förskolan (30 000 kr).
2006
Ewa Lundgren och Anja Kärhä för att i bokform medvetengöra pedagoger om designens roll i samhället (30 000 kr).
2005
Annika Persson och Lena Wiklund tematiskt arbetssätt i förskoleklassen (40 000 kr).
2004
Maria Mylesand en skrift om bygg- och konstruktion med små barn (30 000 kr).
2002
Anna-Margareta Kvenangen språkprojekt för att bevara det samiska språket i förskolan (20 000 kr).
1999
Aycan Borzarslans vikten av att arbetet som sker i den mångkulturella förskolan lyfts fram för ökade erfarenheter och större förståelse.
1997/98
Inger Kruger och Karin Östergren specialpedagogiskt arbetssätt för barn med kommunikationssvårigheter.