Inbjudan till alla förskollärare: Sök Ulla-Britta Bruuns stipendium

Har du samlat på dig egna erfarenheter eller idéer du vill dela med dig av? Bra, då ska du söka pengar ur Ulla-Britta Bruuns Minnesfond. Fondens avkastning ska göra det möjligt för förskollärare – eller andra som gör särskilda insatser inom förskoleområdet – att dokumentera sina erfarenheter och därigenom sprida sin kunskap.

Ulla-Britta Bruun menade att förskollärare har så mycket kunskap och erfarenhet som aldrig förmedlas vidare.

Stipendiet kommer att delas ut på Förskolans rikskonferens, som arrangeras i Stockholm. Tidningen Förskolan och Sveriges Lärare bjuder på resa och hotell i samband med utdelningen. Till ansökan ska bifogas en dokument med en utförlig projektbeskrivning, med syfte, innehåll, metod, dokumentation och målgrupp av projektet. Glöm inte ange referenser och hur mycket pengar du/ni ansöker om. Lärarförlaget har optionsrätt vid publicering av eventuell bok eller skrift.

Juryn består av: Sara Djurberg, redaktionschef, Tidningen Förskolan, Pia Williams, professor, Göteborgs universitet, Annelie Fredricson, universitetslektor, Stockholms universitet, Wanja Caiman, f d lektor, Stockholms universitet, Camilla Norling, förskollärare, Skellefteå, Ebba Hildén, förskollärare och doktorand vid Karlstad Universitet, samt Erik Bruun, representant för familjen och förskollärare, Stockholm.

Du kan inte söka stipendiet för egen fortbildning eller resor.

Ansökan måste vara oss tillhanda 1 februari.

Har du frågor? Mejla till: forskolan@vilarare.se

  Kontaktperson

  Information om projektet

  Bifoga dokument

  Lägg till fler dokument

  Ulla-Britta Bruun

  Fonden inrättades för att hedra Ulla-Britta Bruun (1924-1985), som bland annat var landets första pedagogkonsult. Ulla-Britta Bruun var redaktör för Förskolan i början på 60-talet, och fram till sin bortgång var hon recensionredaktör för tidningen. Hon efterlämnade böcker, föreläsningsmanus, anteckningar och manus som för sin tid var banbrytande. Tidningen Förskolan och Sveriges Lärare är ansvariga för administrationen av fonden.

  Tidigare stipendiater

  2021
  Eva von Unge för sitt arbete med att använda traditionella regellekar som undervisningsredskap i förskolan.
  2020
  Nina Mononen Lind för sin metod att använda konsten som motor för projekterande undervisning i förskolan.
  2019
  Franziska Forssander och Aisha Lundgren Aslla för sitt arbete med en mångfaldskalender.
  2018
  Anna Bergström för sitt arbete med barns utforskande av det offentliga rummet.
  2017
  Elisabeth Wiersma Larsson för sitt arbete med barnens egna teman.
  2016
  Lise-Lott Fjell och Erica Strand för sitt arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan.
  2015
  Johanna Appelquist och Helena Marken för sitt arbete med de yngsta barnen.
  2014
  Annika Andréasson och Birgit Allard för arbetet med sexåringars lustfyllda lärande i förskoleklassen.
  2013
  Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög för sitt arbete kring ledarskap och kollegialt lärande i förskolan
  2012
  Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund för sitt temainriktade arbete med sagan som utgångspunkt
  2011
  Anna Kärre för sitt arbete med att lyfta fram och utveckla matematiken i förskolan (30 000 kr)
  2010
  Anna Elias för sitt språkutvecklande arbete i förskoleklass (30 000 kr)
  2009
  Anette Barr och Annica Nettrup och Anna Rosdahl för arbetet att med naturen som utgångspunkt nå målen i läroplanen.
  2008
  Barbro Wilhelmsson och Cecilia Sandback och Monica Nylund om att använda aktionsforskning som metod (30 000 kr).
  2007
  Karin Persson Gode en bok om att arbeta med naturvetenskap i förskolan (30 000 kr).
  2006
  Ewa Lundgren och Anja Kärhä för att i bokform medvetengöra pedagoger om designens roll i samhället (30 000 kr).
  2005
  Annika Persson och Lena Wiklund tematiskt arbetssätt i förskoleklassen (40 000 kr).
  2004
  Maria Mylesand en skrift om bygg- och konstruktion med små barn (30 000 kr).
  2002
  Anna-Margareta Kvenangen språkprojekt för att bevara det samiska språket i förskolan (20 000 kr).
  1999
  Aycan Borzarslans vikten av att arbetet som sker i den mångkulturella förskolan lyfts fram för ökade erfarenheter och större förståelse.
  1997/98
  Inger Kruger och Karin Östergren specialpedagogiskt arbetssätt för barn med kommunikationssvårigheter.